Ngành Hải dương, Khí tượng và Thủy văn luôn chú trọng việc kết hợp giữa lý thuyết chuyên ngành và thực hành trên những thiết bị thực tế. Vì vậy, phòng thí nghiệm của Ngành không ngừng được nâng cấp, bổ sung trang thiết bị mới theo kịp các tiến bộ khoa học kỹ thuật của Thế Giới. Hiện nay, phòng thí nghiệm có đầy đủ thiết bị phục vụ cho sinh viên nghiên cứu và học tập ở các lĩnh vực: hải dương, khí tượng, thủy văn và môi trường.

            Hải dương học gồm có: Máy đo sóng, vận tốc dòng chảy, nồng độ trầm tích lơ lửng, nhiệt độ trong biển; Máy đo vận tốc dòng chảy tự ghi: Đo vận tốc dòng chảy trong biển tức thời; CTD dùng ghi nhận độ sâu, nhiệt độ, độ muối, độ đục và DO trong nước biển; Đo độ mặn nước biển; Bộ phân tích trầm tích lơ lửng trong nước; Máy đo sâu cầm tay,…..

            Thủy văn gồm có: ADCP để do lưu lượng mặt cắt sông, đo vận tốc dòng chảy theo từng tầng; Thiết bị đo vận tốc dòng chảy trong sông tức thời; Do sâu hồi âm để khảo sát địa hình đáy; Máy đo sâu tức thời; CTD đo độ sâu, nhiệt độ, độ muối, độ đục và DO trong nước; Bộ phân tích xác định nồng độ trầm tích lơ lửng trong nước,…

            Khí tượng gồm có: Máy đo gió xác định vận tốc gió, độ ẩm, nhiệt độ không khí; Các loại nhiệt kế: Đo nhiệt độ khô, nhiệt độ ướt trong không khí; Nhiệt ký, áp ký, ẩm ký: Ghi nhận nhiệt độ, áp suất, độ ẩm không khí trong ngày,…

            Môi trường gồm có: Máy đo nồng độ bụi trong không khí; Máy phân tích chất lượng nước; Máy đo CO2 có thể xác định nồng độ CO2 trong không khí; Máy đo sol khí: Xác định bụi, các hạt lơ lửng trong không khí; Máy đo đa chỉ tiêu khí sử dụng xác định các loại khí độc hại trong không khí,…

 

Một số thiết bị tiêu biểu và sinh viên năm ba đang sử dụng thiết bị của phòng thí nghiệm trong thực tập đo đạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *