Thông báo lịch học khóa 2020 tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ _ Tuần 04/05/2022 – 06/05/2022

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo đến sinh viên khóa 2020 lịch học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ – Tuần 04/05/2022 – 06/05/2022 như sau:

(1) Thủy văn học đại cương: 09:00 – Thứ sáu – Ngày 06/05/2020 – Phòng B35

(2) Hải dương học đại cương:
13:00 – Thứ sáu – Ngày 06/05/2020 – Phòng B35

(3) Nhập môn tương tác đại dương và khí quyển:
15:00 – Thứ sáu – Ngày 06/05/2020 – Phòng B35

Trân trọng,

BM HD, KT & TV