Lịch Bảo vệ Khóa luận -Seminar tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên Lịch bảo vệ Khóa luận – Seminar Tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian: 8h30-10h30 thứ 5 ngày 27/8/2020

Địa điểm: F305 cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Bộ môn kính mời các bạn sinh viên đến tham dự