Thông báo lịch thi cuối kỳ môn Các quá trình ven bờ và Thực tập thực tế chuyên ngành

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi cuối kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

Môn Các quá trình vùng ven bờ:

Thời gian: 9h00 ngày 17/8/2020

Địa điểm: B37 cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Môn Thực tập thực tế chuyên ngành:

Thời gian: 9h20 ngày 20/8/2020

Địa điểm: B37 cơ sở Nguyễn Văn Cừ