Thông báo v/v học tập trong thời gian dịch Covid-19 (nCoV)

Theo thông báo từ Trường thì sinh viên sẽ bắt đầu học vào 17/02/2020. Để đảm bảo an toàn trong thời gian dịch Covid-19, sinh viên cần lưu ý một số việc như sau:

1/ Vệ sinh tay bằng dung dịch rửa tay (được bố trí tại các phòng học) trước khi vào lớp

2/ Khuyến khích sinh viên đeo khẩu trang trong thời gian học cũng như trong thời gian tại trường

3/ Hạn chế đến những khu vực đông người trong thời gian này

Bộ môn HD, KT và TV