Thông báo thay đổi lịch học do tình hình phức tạp của dịch nCoV

Trước tình hình phức tạp của dịch nCoV, Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên hạn chế lên Trường cho đến khi học kỳ mới bắt đầu (17/02/2020).

Đối với các bạn đang làm khóa luận, seminar thì liên lạc với các Thầy Cô hướng dẫn thông qua email.

Trong thời gian này các bạn nên hạn chế ra ngoài và tự bảo vệ mình trước dịch nCoV

Thông báo chi tiết của trường các bạn vui lòng xem qua link

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn