Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn kính mời các Thầy Cô, học viên cao học và sinh viên đến tham dự workshop và lớp học chuyên đề Data Processing and Advanced Instruments for River and Coastal Observations” sẽ diễn ra trong ngày 9 và ngày 10 tháng 12 năm 2019.

Chương trình chi tiết như sau:

Monday 9th December, 2019, Room F102

Monday 9th December, 2019, Room F102

Tuesday 10th December, Room F205A

Tuesday 10th December, Room F102

Trân trọng

BM HD, KT & TV