Thông báo lịch học Hóa Học Biển và Tài Nguyên Môi Trường Biển & Biến Đổi Khí hậu – Tuần 2/12/2019 – 6/12/2019

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo lịch học môn học Hóa học biển và môn Tài nguyên môi trường biển & Biến đổi khí hậu – Cơ sở Nguyễn Văn Cừ – Tuần 02/12/2019 – 06/12/2019.

Giảng viên giảng dạy: Giáo sư GÓRNIAK Andrzej-Stefan – Đại học Bialystok, Ba Lan

Môn Hóa học biển: Thứ 3 ngày 03/12/2019 – tiết 10 – 12 (15h10 – 17h50) – phòng F204.

Môn Tài nguyên môi trường biển và Biến đổi khí hậu: Thứ 5 ngày 05/12/2019 – tiết 10 – 12 (15h10 – 17h50) – phòng B37.

Trân trọng.

BM HD, KT & TV