Thông báo lịch học môn Khai thác dữ liệu II (phần Thầy Thành) – Tuần 18/11 -22/11

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo lịch học môn Khai thác dữ liệu II (phần Thầy Thành) – Tuần 18/11 – 22/11 như sau:

  • Thứ năm – Ngày 21/11: tiết 7 – 9, phòng E402
  • Thứ sáu – Ngày 22/11: tiết 10 – 12, phòng F300

Trân trọng.

BM HD, KT & TV