Thông báo lịch báo cáo Seminar 2 Môn Vận Chuyển Trầm Tích

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo lịch báo cáo Seminar 2 Môn Vận Chuyển Trầm Tích như sau:

Thời gian: 8 giờ – Thứ 7 – Ngày 23/11/2018

Địa điểm: phòng B32

Trân trọng.

BM HD, KT & TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *