Thông báo lịch học môn Vận Chuyển Trầm Tích

Do trùng lịch tổ chức buổi lễ mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019, Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo đổi lịch học môn Vận Chuyển Trầm Tích.

Sinh viên sẽ chuyển từ buổi học ngày thứ tư (20/11/2019) sang ngày thứ 7 (16/11/2019).

Thời gian: 8 giờ

Địa điểm: phòng B32.

Trân trọng kính chào.

BM HD, KT & TV