Thông báo lịch học thực hành môn Các phương pháp khai thác dữ liệu 1

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo lịch học thực hành môn Các phương pháp khai thác dữ liệu 1

Thời gian: 12h30 – Thứ hai hàng tuần

Số lượng: 5 buổi

Địa điểm: phòng B36

Thời gian bắt đầu học: từ thứ hai ngày 11/11/2019.

Trân trọng

BM HD, KT & TV