Thông báo lịch học môn Các phương pháp khai thác dữ liệu 2 (phần thầy Thành)

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch học môn các phương pháp khai thác dữ liệu 2 như sau:

Thời gian: tiết 7- tiết 9 thứ 5, Phòng E402 (Bắt đầu từ thứ 5 ngày 07/11/2019)

Phần thầy Phong học như TKB bình thường

Lưu ý: các bạn nhớ mang theo Laptop cá nhân