Thông báo học môn Khí hậu nông nghiệp

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch học môn Khí hậu nông nghiệp:

Thời gian: 12h30 thứ 2 ngày 04/11/2019

Địa điểm: Phòng B36

Lưu ý: Các bạn mang theo Laptop cá nhân