Giáo sư Górniak Andrzej-Stefan đến và làm việc dài hạn tại Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn

Vào ngày 16/10/2019 Giáo sư Górniak Andrzej-Stefan từ trường Đại học Bialystok, Ba Lan đã đến làm việc dài hạn tại Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Giáo sư sẽ làm việc tại đây từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2020.

Giáo sư Ba Lan trao đổi làm việc với trường và Bộ môn

Trong thời gian tại Bộ môn, Giáo sư sẽ tham gia nghiên cứu, giảng dạy đại học, cao học, báo cáo Seminar và đặc biệt là thực hiện dự án nghiên cứu vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Giáo sư.

Giáo sư nhận quà lưu niệm từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Giáo sư sẽ thực hiện nghiên cứu mối quan hệ giữa các quá trình vật lý, hóa học và sinh học tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một lĩnh vực nghiên cứu ít được quan tâm tại khu vực này. Giáo sư cũng tập trung phân tích sự thay đổi theo ngày và theo chu kỳ mùa sự vận chuyển của các vật chất hữu cơ di chuyển trong nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng như so sánh với các hệ thống sông vùng xích đạo lân cận với khu vực này như sông Hồng (Việt Nam), sông Irrawadi (Myanmar).

Chuyến đi này được tài trợ bởi Cơ quan trao đổi học thuật quốc gia (NAWA) nằm trong khuôn khổ trao đổi học thuật của các nhà khoa học giữa hai nước Ba Lan và Việt Nam.