Thông báo nghỉ học môn các chuyên đề hải dương và các chuyên đề khí tượng/khí tượng thực hành

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch nghỉ học các môn:

Chiều thứ 3 ngày 9/4/2019: nghỉ môn các chuyên đề hải dương

Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019: nghỉ môn các chuyên đề khí tượng/khí tượng thực hành (Môn cô Lan phụ trách)