Thông báo lịch thi giữa kỳ 2 2018_2019 môn Lập trình ứng dụng và Thiên văn học đại cương

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi giữa kỳ như sau:

  -Môn Lập trình ứng dụng thi giữa kỳ vào ngày 22/4/2019 lúc 7h30 tại phòng máy tính

  -Môn Thiên văn học đại cương thi giữa kỳ vào ngày 26/4/2019 lúc 10h tại D106