Buổi thông tin về học bổng và các hoạt động quốc tế được tổ chức giữa Trường ĐH KHTN và DAAD, Đức


Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời Quý Thầy/Cô, HVCH và các bạn sinh viên đến tham dự đến buổi Thông tin học bổng của DAAD, Đức.

Thời gian: 15h00 thứ 5 ngày 10/1/2018

Địa điểm: Phòng F102, cơ sở NVC

Nội dung: Giới thiệu chung về Học tập và Nghiên cứu tại Đức (hệ thống trường ĐH, điều kiện học tập và đời sống v.v…). Giới thiệu các chương trình học bổng cao học và nghiên cứu sinh của DAAD. Gặp gỡ các giáo sư, tiến sĩ và sinh viên Đức.

Chương trình chi tiết: