Thông báo về lớp học “Nuclear and Related Analytical Techniques for the Life Sciences”


Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo đến các bạn sinh viên về lớp học “Nuclear and Related Analytical Techniques for the Life Sciences“:

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ môn Vật lý Hạt nhân, Khoa Vật lý – VLKT và Trung tâm Vật lý quốc tế Unesco sẽ tổ chức trình lớp học “Nuclear and Related Analytical Techniques for the Life Sciences” sẽ diễn ra ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên từ ngày 9-13/12/2018.

Chương trình lớp học (Program):

– Lecture 1: Air pollution and Meteorology

– Lecture 2: Diffusion model and its application

– Lecture 3: Meteorology and Air Quality model and its application

– Lecture 4: Radioecology

– Lecture 5: The applications of neutron activation analysis for the Life Sciences

Danh sách Giảng viên (List of lecturers):

Prof. Marina Frontaseva: The Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, Russia.

Prof. Akira Kondo, Division of Sustainable Energy and Environmental Engineering, Osaka University, Japan

Prof. Eiliv Steinnes,Department of Chemistry, Norwegian University of Science and Technology, NO-7491 Trondheim, Norway

Prof. Lê Hồng Khiêm, Trung tâm Vật lý Quốc tế Unesco

Link đăng ký lớp học: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5_4TEhrUjqXw_F0e1Sj4YIFZX3iF05IIQ9trurwAeYSQo_A/viewform?usp=sf_link

Trân trọng.

BM Hải dương, Khí tượng & Thủy văn