Thông báo Học bổng Chính phủ Australia


   Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được thông báo về chương trình học bổng Chính phủ Australia dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc Thạc sĩ tại Australia, khóa học sẽ bắt đầu năm 2019. 

  Thời hạn nhận hồ sơ: 01/02/2018 – 30/04/2018

  Các ứng viên được học bổng sẽ theo học bậc Thạc sĩ tại một trường đại học Australia do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực như: quản trị và phát triển kinh tế, giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật và biến đổi khí hậu.

   Các học bổng dành cho chương trình học toàn thời gian.

 Các ứng viên quan tâm tham khảo thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến tại http://www.australiaawardsvietnam.org/.