THÔNG BÁO

Về việc Khảo sát lấy ý kiến cho Báo cáo Tự đánh giá giai đoạn 2010-2014

của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Nằm trong kế hoạch Tự đánh giá cấp Trường giai đoạn 2010 – 2014 theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, Nhà trường tiến hành thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến cho Báo cáo Tự đánh giá của Trường như sau:

  1. Đối tượng khảo sát:

– Toàn thể Cán bộ viên chức, Giảng viên, Người lao động hiện đang công tác tại Trường.

– Toàn thể người học đang học tập tại Trường bao gồm: Sinh viên đại học, Cao đẳng (tất cả các hệ) và Học viên Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh).

  1. Thời gian khảo sát: từ 15/10/2014 đến 21/10/2014.
  2. Link khảo sát: http://goo.gl/qYH9ma

Để việc khảo sát đạt hiệu quả cao từ đó ghi nhận các ý kiến xác đáng phục vụ cho mục tiêu xây dựng và phát triển của Trường, đề nghị những người thực hiện khảo sát thuộc các đối tượng trên thực hiện nghiêm túc thông báo này.