SINH VIÊN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LƯU Ý

1. NGÀY BẢO VỆ:

– Khóa luận: 18/07/2014, 7h30, E404.

– Seminar: 19/07/2014, 7h30, E402.

2. THỜI GIAN BÁO CÁO:

– Khóa luận: 12 phút

– Seminar: 10 phút

Quá thời gian quy định 01 (một) phút: buộc phải tạm ngưng (có rung chuông)

3. QUY ĐỊNH

– Báo cáo quá: 30 giây, -0.25 điểm

– Báo cáo quá: từ 30 giây – 1 phút: -0.5 điểm

4. LỊCH BÁO CÁO

Sinh viên xem lịch báo cáo đính kèm:

                                                                     TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2014