Kính gởi:    Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên

Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ với các đề tài:

         1.      “Nghiên cứu ứng dụng mô hình WRF trong dự báo mưa trên lưu vực sông Đồng Nai” của HVCH
                    Kiều Thị Thúy

          2.      “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu trên tỉnh Bình Dương để phục vụ phát triển bền
                     vững kinh tế xã hội” 
của HVCH  Phan Ngọc Tường Vi
          Thời gian: 14g00, ngày 30/09/2013

Địa điểm: Phòng B32, Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, Tp HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, tpHCM

           Trân trọng kính mời các Thầy, Cô và các bạn sinh viên đến tham dự.  

                                                           Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng & Thủy văn