Thông báo học môn Các công cụ mô hình hóa trong Khí tượng

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch học môn Các công cụ mô hình hóa trong Khí tượng:

Thời gian: 13h00 thứ 4 ngày 06/11/2019

Địa điểm: Phòng B36

Môn Khí hậu nông nghiệp học lúc 15h10 thứ 4 ngày 06/11/2019 sẽ được nghỉ

Lưu ý: Các bạn mang theo Laptop cá nhân