Thông báo nghỉ môn Nhập môn tương tác đại dương – khí quyển

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên học môn Nhập môn tương tác đại dương – khí quyển sẽ nghỉ buổi thứ 3 ngày 05/11/2019