Mời các bạn sinh viên xem lịch thi HKII 2013 – 2014 (chính thức). Lịch thi đã được cập nhật lại, có đầy đủ phòng thi cho cả 2 cơ sở: Linh Trung và Nguyễn Văn Cừ. Các bạn xem kĩ để đi thi đúng ngày giờ. 

Vì có sự thay đổi lịch thi 2 môn: các phương pháp toán lý và các phương pháp tính so với lịch cũ (sẽ thi vào sáng thứ 7 tại Linh Trung) 

Chúc các bạn thi tốt

Xem file đính kèm.  Download (cập nhật lúc 16h00 ngày 20/05/2014)

Lưu ý: Vì đã hết thời gian phản hồi lịch thi nên lịch thi bên dưới đã được cố định, không thay đổi nữa.