Giới thiệu phòng thí nghiệmBộ môn có các thiết bị thuộc các hướng Khí tượng, Môi trường, Thủy hải văn

1. Khí tượng

    – Các loại ký và kế dùng trong quan trắc khí tượng

    – Nhiệt kế Asman

    – Máy đo gió

2. Môi trường

    – Máy phân tích đa chỉ tiêu nước

    – Máy đo sol khí

    – Máy đo CO2

     – Máy đo đa chỉ tiêu khí

3. Thủy hải văn

     – ADCP FlowQuest 600

     – Valeport Midas DWR

     – CTD

     – Máy đo dòng chảy tự ghi

     – Đo sâu hồi âm

     – Máy thủy bình 

     – Bình lấy mẫu nước

     – Bộ phân tích trầm tích lơ lửng trong nước

     – Dụng cụ đo độ mặn cầm tay

     – GPS

     – Máy bộ đàm

     – Rây bùn, phân cấp hạt bùn

     – Máy đo sâu cầm tay