Thiết bị lĩnh vực Khí tượng


1. Các loại ký và kế dùng trong quan trắc khí tượng  
– Áp ký: Ghi nhận giá trị áp suất không khí liên tục trong 24 giờ

– Ẩm ký: Ghi nhận giá trị độ ẩm không khí liên tục trong 24 giờ

– Nhiệt ký: Ghi nhận giá trị nhiệt độ không khí liên tục trong 24 giờ

– Nhật quang ký: Tính số giờ nắng trong ngày- Áp kế: Đo giá trị áp suất
không khí tức thời
 2. Nhiệt kế Asman 
– Chức năng: Đo nhiệt độ không khí bầu khô và bầu ướt
 3. Máy đo gió 
-Hãng sx: Extech- Mỹ
-Thông số kỹ thuật: 
Loại đầu đo Giới hạn đo Độ phân giải Độ chính xác
Đo gió 0.3 đến 35 m/s 0.1 m/s ± 3%
Nhiệt độ 20 đến 600C 0.10C ±10C
Độ ẩm 0 đến 100% 0.1% ± 3%
 – Chức năng: Máy có chức năng đo vận tốc gió, nhiệt độ không khí, nhiệt độ ướt, độ ẩm tức thời