Thông tin ngành học

Được thành lập vào năm 2002 thuộc Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM, Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn nhận nhiệm vụ đào tạo sinh viên đại học thuộc ngành Hải dương học của ĐHQG-HCM.

Chương trình đào tạo của ngành Hải dương học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát và chuyên sâu về các quá trình vật lý, động lực và sinh địa hóa trong đại dương, khí quyển, cũng như trong hệ thống sông, hồ và cửa sông. Chương trình đào tạo đại học của ngành theo qui định hiện hành của Bộ GD&ĐT gồm 140 tín chỉ, trong đó có 60 tín chỉ đại cương và 80 tín chỉ cơ sở ngành và chuyên ngành. Sinh viên sẽ có ba hướng chuyên ngành để lựa chọn: Hải dương học, Khí tượng học và Thủy văn học.

Một số môn học cụ thể của ngành 

Môn cơ sở: Hải dương học đại cương, Khí tượng học đại cương, Thủy văn học đại cương, Thiên văn học, Cơ sở địa mạo địa chất biển, Chu trình sinh địa hóa, Đo đạc và phân tích số liệu, Lập trình ứng dụng … Sinh viên sẽ học các môn này trong năm 2 và năm 3.

Môn chuyên ngành: Hải lưu, Sóng biển, Thủy triều, Cửa sông, Hóa học biển, Sinh học sinh thái biển, Khai thác dữ liệu… ; Khí tượng động lực, Khí tượng synop, Dự báo số trị, Khí tượng lớp biên, Khí tượng hàng không,… ; Thủy lực sông, Động lực học vùng cửa sông, Sinh thái vùng cửa sông,… Sinh viên sẽ học các môn này từ học kỳ 2 năm thứ 2.

Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ có hai chuyến kiến tập và thực tập thực tế

Kiến tập (học kỳ 1 năm 3): tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, Phân viện khí tượng thủy văn và Môi trường phía Nam, Trạm ra-đa Nhà Bè, Trạm khí tượng cao không, vùng ven biển, cửa sông và rừng ngập mặn Cần Giờ.

Thực tập thực tế (học kỳ 2 năm 3): Sinh viên chuyên ngành Hải dương học thực tập tại Viện Hải dương học và thực hiện một chuyến khảo sát một ngày đêm trên biển đo các yếu tố vật lý, sóng và dòng chảy. Sinh viên chuyên ngành Khí tượng học và Thủy văn học thực tập tại Đài khí tượng và Thủy văn khu vực, và tại các trạm quan trắc khí tượng và thủy văn, tham dự các phiên thảo luận dự báo, vẽ bản đồ synop và các mã luật khí tượng và thủy văn.

Về đào tạo sau đại học, bộ môn hiện nay nhận nhiệm vụ đào tạo hai chuyên ngành cao học Hải dương học và Khí tượng – khí hậu học, và một chuyên ngành tiến sĩ về Hải dương học.

Bài giới thiệu về Bộ môn trên báo Pháp luật

Clip giới thiệu về Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn

Clip giới thiệu về bộ môn trên htv7