Category Archives: Tuyển sinh đại học 2022

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2022 – cập nhật

Ngành Hải dương học đào tạo các cử nhân đại học có kiến thức về những các vấn đề có liên quan đến biển, sông ngòi và khí quyển, trong đó có tương tác biển-khí quyển và các quá trình xảyra ở vùng cửa sông, cửa biển và vùng ven bờ. Ngành Hải dương học […]

Thông tin ngành học

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Tp. HCM, được giao nhiệm vụ đào tạo hệ cử nhân ngành Hải dương học. Đây là một trong hai cơ sở đào tạo ngành Hải dương […]