Category Archives: Đào tạo đại học

Thông tin tuyển sinh năm 2019

Đào tạo cử nhân có kiến thức về tất cả các vấn đề có liên quan đến biển, sông ngòi và khí quyển, trong đó có tương tác biển-khí quyển và các quá trình xảy ra ở vùng cửa sông, cửa biển. Đây là lĩnh vực nghiên cứu đa ngành liên quan đến toán học, […]

Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM và trường Đại học Tasmania (Úc)

BIÊN BẢN GHI NHỚ giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Việt Nam và Trường Đại học Tasmania, Úc Biên bản ghi nhớ này có hiệu lực vào ngày 12/10/2018 giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Đại học Khoa […]

Thông báo Lễ tốt nghiệp tại khoa Vật lý – VLKT ngày 04/11/2018

Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật thông báo các Tân cử nhân đã đăng ký Lễ tốt nghiệp tại khoa Vật lý – VLKT ngày 04-11-2018 các thông tin sau: – Sinh viên xem danh sách đăng ký thuê lễ phục, danh sách nhóm nhận bằng và sơ đồ bố trí chổ ngồi […]

Thông báo Lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3, 4/2018

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3, 4/2018. Các bạn sinh viên xem thông tin chi tiết trong link đính kèm. https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/109-ph%C3%B2ng-ctsv/thong-tin-danh-cho-sinh-vien/1041-thong-bao-le-trao-bang-cho-sinh-vien-tot-nghiep-dot-thang-3-4-2018?Itemid=437 BM HD, KT&TV

Thông báo ngày hội giới thiệu chuyên ngành 27/11/2016

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn, Trường ĐHKHTN TP. HCM xin thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ngày hội giới thiệu chuyên ngành năm 2016. Thời Gian: từ 8:00 – 12:00, ngày 27/11/2016 Địa điểm: Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn, Dãy B lầu 3, Trường ĐHKHTN TP. HCM, 227 […]

Thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2012

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn xin thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2012 thông tin về buổi lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 10/2016. Chi tiết xem link đính kèm: http://www.phys.hcmus.edu.vn/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=722%3Athong-bao-l-trao-b-ng-t-t-nghi-p-cho-sinh-vien-khoa-2012&catid=27%3Athong-bao-tin-tuc&Itemid=197