Lịch thi giữa kỳ 1 2019-2020 môn Phương pháp tính

Bộ môn thông báo lịch thi giữa kỳ môn phương pháp tính như sau:

Thời gian: 12h45 thứ 5 ngày 24/10/2019

Địa điểm: Phòng máy tính 4.4 (NĐH)