Thông báo lịch thi cuối kỳ các môn tự tổ chức thi HK2 2018-2019

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi kết thúc học phần, cuối kỳ HK2 2018-2019 như sau:

-Môn Khí tượng thực hành: 15h00 thứ 3 ngày 04/6/2019 tại B43

-Môn Cơ học sóng nước: 9h20 thứ 5 ngày 06/6/2019 tại E301

-Môn Khí tượng động lực: 9h20 thứ 6 ngày 07/6/2019 tại E301