Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khoá năm học 2018—2019


   Căn cứ kế hoạch của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018 -2019 cho sinh viên khóa 2015 bậc Đại học hệ chính quy theo công văn số 06/CTSV. Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật thông báo đến tất cả các sinh viên khóa 2015 bậc Đại học hệ chính quy bắt buộc tham gia buổi sinh hoạt công dân gồm hai chuyên đề: “Giới thiệu về các cơ hội học tập, nghiên cứu chuyên sâu” và “Định hướng nghề nghiệp và tạo động lực sau khi ra trường”.

Thời gian: 13h00 ngày 23 tháng 3 năm 2019 (chiều thứ 7).
Địa điểm: Hội trường I (tòa nhà I).

Nếu sinh viên KHÔNG THAM GIA sẽ bị mất toàn bộ điểm ở mục “Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà Trường” theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành, tương đương bị mất 25 điểm trên 100 điểm tổng tất cả các mục.

https://drive.google.com/file/d/0B0yL-xLCx0YfRW95TWdSY05FdEx2WkhUTlBaZmFJMjluR05Z/view

Nguồn: http://www.phys.hcmus.edu.vn/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=916:tu-n-sinh-ho-t-cong-dan-sinh-vien-cu-i-khoa-nam-h-c-2018-2019&catid=15:tin-giao-v&Itemid=231