Lịch bảo vệ đề tài tốt nghiệp Khóa 2013


SINH VIÊN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LƯU Ý

1. NGÀY BẢO VỆ:

– Khóa luận: 18/07/2017, 7h30-17h30, E301.

– Seminar: 19/07/2017, 7h30-11h30, E301.

2. THỜI GIAN BÁO CÁO:

– Khóa luận: 12 phút

– Seminar: 10 phút

Quá thời gian quy định 01 (một) phút: buộc phải tạm ngưng (có rung chuông)

3. QUY ĐỊNH

– Báo cáo quá: 30 giây, -0.25 điểm

– Báo cáo quá: từ 30 giây – 1 phút: -0.5 điểm

4. LỊCH BÁO CÁO

Sinh viên xem lịch báo cáo đính kèm:

Lưu ý: Sinh Viên phải có mặt đầy đủ trong quá trình báo cáo Khóa luận, Seminar (kể cả đã báo cáo xong). Bộ môn sẽ trừ điểm bạn nào không có mặt đầy đủ.

                                                                     TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2017